Obiectivele Asociației Ecologică Arcul Carpatin

 În vederea realizării scopului propus, Asociația are următoarele obiecte de activitate:

 1.  În vederea realizării scopului propus, Asociația are următoarele obiecte de activitate:
 2. Organizarea și participarea tinerilor, elevilor, studenților, absolvenților la acțiuni de ocrotire a mediului, constând în protejarea florei și faunei prin acțiuni de ecologizare/curătire a pădurilor, traseelor montane, obiectivelor turistice și a locurilor de campare;
 3. Promovarea turismului ecologic modern, a sporturilor montane care nu prejudiciază mediul în rândul tinerilor, elevilor, studenților, absolvenților;
 4. Promovarea potențialului turistic al României;
 5. Organizarea de drumeții, excursii, trasee, programe turistice, evenimente care să stimuleze interesul tinerilor, elevilor, studenților, absolvenților pentru turism și ecologie;
 6. Marcarea, remarcarea și trasarea de noi trasee turistice respectând legislația în vigoare;
 7. Construirea, instalarea, refacerea și întreținerea refugiilor și cabanelor de munte, respectând legislația în vigoare;
 8. Sprijin acordat grupurilor de turiști, prin asistentă calificată, atunci când această se solicită Asociației;
 9. Organizarea și participarea la acțiuni de salvare și prevenire a accidentelor montane cu persoane specializate din cadrul Asociației;
 10. Cursuri de prim-ajutor;
 11. Desfăsurarea unor campanii de informare a opiniei publice menite să crească gradul de sensibilizare al publicului larg privind problemele legate de poluarea mediului înconjurător;
 12. Organizarea de întruniri, conferințe, simpozioane, expoziții cu temă turistică și ecologică;
 13. Organizarea și derularea de programe de tabere și teambuilding pentru toate categoriile de varstă, în special pentru tineri, elevi, studenți, absolvenți;
 14. Asigurarea organizării și promovării sporturilor montane, înființarea unor centre de antrenament și pregătire competitională;
 15. Organizarea și participarea la competiții sportive cu specific montan, ecologic, alpinism și escalada a tinerilor, elevilor, studenților, absolvenților;
 16. Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor, elevilor, studenților și absolvenților;
 17. Derularea de programe nonformale și informale adresate tinerilor, elevilor,studenților, absolvenților;
 18. Derularea de programe de formare profesională de inițiere, calificare/recalificare, specializare și perfecționare;
 19. Organizarea de servicii de consiliere pentru carieră și dezvoltare profesională;
 20. Inițierea, coordonarea și implementarea de proiecte naționale și internaționale;
 21. Promovarea schimburilor naționale și internaționale de idei, informații și cunoștințe;
 22. Organizarea de ateliere de practică/centre pilot;
 23. Organizarea de activităti extracurriculare;
 24. Dezvoltarea de centre de evaluare a competențelor;
 25. Organizarea de stagii de pregătire, mobilităti în tară și/sau în străinatate;
 26. Organizarea de acțiuni în scop umanitar;
 27. Participarea la parteneriate cu autorităti locale/regionale/naționale publice sau private;
 28. Editarea și difuzarea de materiale informative în format fizic sau electronic;
 29. Editarea și difuzarea unor programe, broșuri, insigne, autocolante, afișe, reviste, pixuri, fanioane, agende, tricori, calendare, precum și a altor materiale tematice realizate în cadrul clubului, menite să popularizeze imaginea și activitatea acestuia;
 30. Orice alte activităti care sunt în legătura cu scopurile Asociației.